فهرست فایل ها
عنوان حجم فایل دریافت فایل
pdf کاتالوگ سامان سوئیت ۳.۸۷ مگابایت دریافت فایل
pdf تعرفه قیمت سامان سوئیت ۵۴۵.۷۵ کیلوبایت دریافت فایل
pdf انعقاد قرارداد فروش سامان سوئیت ۴۲۴.۱۷ کیلوبایت دریافت فایل
pdf انعقاد قرارداد پشتیبانی سامان سوئیت ۱۹۰.۸۸ کیلوبایت دریافت فایل
pdf انعقاد قرارداد راهبری سرور سامان سوئیت ۱۶۹.۸۶ کیلوبایت دریافت فایل
pdf انعقاد قرارداد تامین نیروی مقیم نرم افزار سامان سوئیت ۱۱۹.۴۶ کیلوبایت دریافت فایل
pdf انعقاد قرارداد راهبری سامان سوئیت ۱۸۷.۸۸ کیلوبایت دریافت فایل
pdf تعرفه قیمت پورتال سامان ۵۴۵.۷۵ کیلوبایت دریافت فایل
pdf آشنایی با پورتال سامان ویژه باشگاه مشتریان(تابستان 93) ۳.۵۲ مگابایت دریافت فایل
pdf انعقاد قرارداد راهبری پورتال ۱۸۷.۶۷ کیلوبایت دریافت فایل