به اینکه معتبرترین نام ها ما را انتخاب کرده اند افتخار می کنیم و خود را در مقابل انتخاب آنها مسئول می دانیم.

مشتریانمان را شایسته بیش از آن چیزی می دانیم که تا امروز به آنها ارائه کرده ایم و اعلام رضایت امروز آنها را از سر لطف و دوستی آنها می دانیم.

موفقیت امروز ما نتیجه همکاری سازنده و بی دریغ همه شرکای تجاری ماست. لطفا برای آشنایی با شرکای ما به صفحه مشتریان مراجعه نمایید.

چچ
پست بانک استان ایران

پست بانک استان ایران

تلفن : 6727385-0381

آدرس :کرمان، ساختمان مرکزی پست بانک کرمان

نماینده مشتری :آقای مهندس شیردل


پروژه ها و خدمات

سیستم اتوماسیون اداری (Paperless) توزیع شده

در این پروژه، سیستم اتوماسیون مکاتبات اداری شامل دبیرخانه و کارتابل الکترونیکی در سطح اداره کل و 12 شهرستان تحت پوشش راه اندازی شده است. این سیستم در ساختمان مرکزی اداره کل نصب و استقرار یافته و دبیرخانه های شعب مختلف از این سیستم به عنوان یک سیستم واحد و تحت وب روی شبکه ایجاد شده بین مجموعه واحدها استفاده می نمایند. معمولا مدیریت ارشد سازمان با استفاده از این سیستم، بخش عمده ای از فعالیت های خود، مربوط به نامه ها و امور اداری را از طریق کارتابل الکترونیکی و خارج از سازمان به انجام می رساند.

لینک دسترسی: درون سازمانی

سال اجرا: 1383

وضعیت: توقف بهره برداری

آدرس کوتاه شده: