مشتریان سازه اطلاعات سامان

چچ
شرکت بیمه حافظ

شرکت بیمه حافظ

شرکت بیمه حافظ اولین شرکت بیمه خصوصی کشور است که به استناد ماده 28 الحاقی به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری_ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1378 پس از طی تشریفات قانونی و با مجوز بیمه مرکزی ایران در سال 1381 تأسیس گردید.

ازجمله عوامل مؤثر در تأسیس شرکت بیمه حافظ نیاز مبرم بازار تقاضا در ایران و علی الخصوص در مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به خدمات کیفی بیمه با برآورد شرایط مناسب پیش روی در مناطق آزاد بوده است.
بر این اساس محدوده پروژه پورتال اینترنتی بیمه حافظ طراحی و استقرار پورتال اطلاع رسانی اینترنی به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی و استقرار باشگاه مشتریان بیمه حافظ جهت ارائه خدمات خاص به مشتریان شرکتی و شبکه نمایندگان بیمه حافظ می باشد. رویکرد غالب در اجرا پروژه پورتال اینترنتی بیمه حافظ و باشگاه مشتریان آن ایجاد شرایط و تسهیلات خاص در قالب طرح و مشوق های متناسب برای جذب مشتریان جدید و توسعه بازار در سرزمین اصلی و تمرکز ویژه در بخش مناطق ازاد تجاری بوده و در این راستا سعی شده است با انجام خدمات معماری محتوا در چارچوب نیازمندیهای واحدهای ذینفع سازمان کارفرما دسترسی به خدمات بیمه حافظ برای کاربران نهایی از طریق پورتال اینترنتی تسهیل گردد.


پروژه ها و خدمات

پورتال اینترنتی شرکت بیمه حافظ

شرکت بیمه حافظ اولین شرکت بیمه خصوصی کشور است که به استناد ماده 28 الحاقی به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری_ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1378 پس از طی تشریفات قانونی و با مجوز بیمه مرکزی ایران در سال 1381 تأسیس گردید. ازجمله عوامل مؤثر در تأسیس شرکت بیمه حافظ نیاز مبرم بازار تقاضا در ایران و علی الخصوص در مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به خدمات کیفی بیمه با برآورد شرایط مناسب پیش روی در مناطق آزاد بوده است.

لینک دسترسی: hafezinsurance.ir

سال اجرا: 1394

وضعیت: درحال بهره برداری

آدرس کوتاه شده: