چچ
مجتمع فولاد روهینا جنوب

مجتمع فولاد روهینا جنوب

احداث مجتمع فولاد روهینا جنوب از سال 1389 در زمینی با مساحت حدود 70 هکتار واقع بین جاده دزفول- شوشتر در فاصله 7 کیلومتری از شهرستان دزفول آغاز و بر اساس برنامه پیش بینی شده قرار است در این مجتمع سالانه حدود یک میلیون تن میلگرد فولادی تولید شود.

محدوده پروژه پورتال اینترنتی مجتمع فولاد روهینا جنوب علاوه بر اطلاع رسانی و معرفی پروژه، تولیدات و برنامه توسعه آن در جهت جذب سرمایه گذاران خارجی و بازاریابی محصولات تولیدی فراهم آوردن زیرساختی برای شناسایی و جذب نیروی انسانی مورد نیاز برای این واحد تولیدی در قالب راه اندازی سامانه استخدام انلاین و برگزاری آزمون می باشد. برای این منظور اجرای پروژه حاضر در دوبخش پورتال فارسی و لاتین به انضمام یک زیرپورتال اختصاصی برای سامانه استخدام برنامه ریزی و در دست اقدام می باشد

تلفن :

آدرس :دزفول، کیلومتر 7 دزفول- شوشتر، مجتمع فولاد روهینا جنوب

نماینده مشتری : مهندس حسن فرشاد


پروژه ها و خدمات

پورتال اینترنتی مجتمع فولاد روهینا جنوب

احداث مجتمع فولاد روهینا جنوب از سال 1389 در زمینی با مساحت حدود 70 هکتار واقع بین جاده دزفول- شوشتر در فاصله 7 کیلومتری از شهرستان دزفول آغاز و بر اساس برنامه پیش بینی شده قرار است در این مجتمع سالانه حدود یک میلیون تن میلگرد فولادی تولید شود.
محدوده پروژه پورتال اینترنتی مجتمع فولاد روهینا جنوب علاوه بر اطلاع رسانی و معرفی پروژه، تولیدات و برنامه توسعه آن در جهت جذب سرمایه گذاران خارجی و بازاریابی محصولات تولیدی فراهم آوردن زیرساختی برای شناسایی و جذب نیروی انسانی مورد نیاز برای این واحد تولیدی در قالب راه اندازی سامانه استخدام انلاین و برگزاری آزمون می باشد. برای این منظور اجرای پروژه حاضر در دوبخش پورتال فارسی و لاتین به انضمام یک زیرپورتال اختصاصی برای سامانه استخدام برنامه ریزی و در دست اقدام می باشد

لینک دسترسی: درون سازمانی
وضعیت: دردست اجرا

آدرس کوتاه شده: